SEPTEMBER 2022

SOCIALE COHESIE: NIEUWE COÖRDINATOR EN IMPULS-PROJECTOPROEP

Een nieuwe coördinator lokale sociale cohesie is net aangenomen bij het gemeentebestuur van Ukkel!

Mevrouw Boukezoula heeft meer dan tien jaar ervaring in het hoger onderwijs en vijf jaar in het maatschappelijk werk. Zij is ook opgeleid in bemiddeling, interculturaliteit en mentaal beheer. Zij trad op 22 augustus 2022 in dienst bij de gemeente Ukkel en is belast met de lokale coördinatie van de sociale cohesie. Zij is coördinator van verschillende projecten op het gebied van sociale vraagstukken zoals schoolbezoek, jeugd, gelijke kansen, samenleven, toegang tot onderwijs en cultuur, die centraal staan in haar inzet voor de burgers.

En omdat goed nieuws nooit alleen komt, is er een Impuls-projectoproep:

 • Bent u een vzw (Franstalige monogemeenschap) overeenkomstig de wet van 27 juli 1921?
 • Uw hoofdkantoor bevindt zich in het Brusselse Gewest en u verricht er hoofdzakelijk uw activiteiten?

Dan is de projectoproep Impuls 2023 van de Sociale Cohesie (COCOF) iets voor u!

U kunt een bedrag aanvragen van maximaal 20.000 euro per jaar per non-profitorganisatie. De subsidie kan exploitatie- en personeelskosten financieren.

Voor meer informatie over de oproep tot het indienen van projecten en de voorwaarden: https://ccf.brussels/appel-a-projets-impulsion-2023/  

Aarzel niet om contact op te nemen met Inès Boukezoula: iboukezoula@ukkel.brussels of 02 605 12 15.

SOCIALE COÖRDINATIE EVALUATIE

Voor de Sociale Coördinatie staat de kwaliteit van het geleverde werk voorop. Daarom zouden wij graag jullie mening vernemen over de manier waarop de coördinatie zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld, welke verbeteringen kunnen worden aangebracht, welke acties versterkt moeten worden of welke praktische modaliteiten jullie willen veranderd zien.

Deze vragenlijst neemt maar enkele minuten in beslag en helpt ons ten zeerste om onze acties te verbeteren!

WEEK VAN DE MANTELZORGERS VAN 3 TOT 9 OKTOBER

Elk jaar organiseren vzw Mantelzorgers en vzw Mantelzorgers Brussel een week  om de mantelzorgers in de bloemetjes te zetten, mensen die regelmatig hulp verlenen aan een naaste die zijn of haar zelfstandigheid verliest, met als doel sensibiliseren over mantelzorg.

Elk jaar vinden tussen de 50 en 100 activiteiten plaats, in Brussel en in Wallonië, die tussen de 35 en 75 partners mobiliseren.

De volledige lijst van de activiteiten is hier terug te vinden: https://www.semaineaidantsproches.be/

In Ukkel vinden er verschillende activiteiten plaats:

 • 04 oktober: Studiedag „Hoe kan de plaatselijke overheid mantelzorgers ondersteunen?“ in de zaal Boetendael https://www.aidantsproches.brussels/rencontre/journee-detude-04-octobre-2022/
 • 04 oktober: Ontmoeting in het Medisch Centrum van Ukkel https://www.semaineaidantsproches.be/event/rencontre-a-la-maison-medicale-duccle-centre/
 • 06 oktober: Op initiatief van de heer Lambert-Limbosch wordt in het Administratief Centrum, Stallestraat 77 (ontvangsthal) een informatiestand gehouden waar het publiek informatie kan krijgen over de activiteiten die door de vzw Mantelzorgers en Samana worden georganiseerd, alsook over het statuut van de mantelzorger. Op dezelfde dag, eveneens in het Administratief Centrum (zaal Verrewinkelbeek, 5e verdieping), houden dezelfde verenigingen, in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Lotus, een nieuwe editie van het ukkelse Caregiver Café. Dit is al meerdere malen georganiseerd en is een moment van dialoog tussen mantelzorgers waarbij zij andere mensen kunnen ontmoeten die dagelijks met dezelfde situaties te maken hebben.

Informatie over de stand en het Caregiver Café, alsook over de Studiedag: bij de Caregiver Association info@aidantsproches.brussels of 02/474.02.55.

BRULOCALIS: KALENDER VAN DE PROJECTOPROEPEN

Brulocalis, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB), update regelmatig haar databank met projectoproepen. Je vindt hier de kalender met de projectoproepen die door verschillende instanties worden gelanceerd, de indieningsdata, een fiche met de toekenningsvoorwaarden, de begunstigden van de projectoproep (VZW, feitelijke verenigingen, gemeente, OCMW…. ) en de aanvraagprocedure.

https://brulocalis.brussels/nl/subsidies

ONTDEK “FEED THE CULTURE”

Feed the culture is een burgerplatform voor voedselverdeling die uitsluitend bestemd is  voor de Brusselse culturele, creatieve en evenementensector. FTC is ontstaan tijdens de COVID-crisis in mei 2020 en organiseert elke week een gratis sociale voedingswinkel die bestaat uit 98% onverkochte voedingswaren. De actie wordt geleid door beroepskrachten uit de cultuursector voor andere beroepskrachten uit de cultuursector.

Voor wie? Je bent een beroepskracht uit de cultuursector in de volgende domeinen: podiumkunsten/ mode en design/ visuele en grafische kunsten/ boeken en uitgeverijen/ erfgoed en architectuur/ kunst en ambachten/ audiovisueel/ archieven en bibliotheken/ evenementen/ beeldende kunst/ culturele locaties en evenementen.

Wanneer? elke zaterdag tussen 12u en 13u30

Waar? Chassart-site, Van Volxemlaan 400, 1190 Vorst

Hoe? Inschrijvingen gebeuren elke week van maandag 8 uur tot dinsdag 22 uur voor de volgende zaterdag, via het online formulier op de website onder het tabblad « sociale kruidenier » www.feedtheculture.org.

Bewijs? Bij het eerste bezoek vraagt FTC je om een papieren bewijs van je beroepsactiviteit mee te brengen: laatste contract, kunstenaarsvisum,… of studentenkaart in het artistieke domein. Er wordt dan een persoonlijke begunstigdenkaart gegeven, die bij elke verdeling moet worden getoond.

Contact: feedtheculture@bruxxel.org

JULY 2022

PROJECT INFOBUS SOCIALE RECHTEN VAN DE SOCIALE COÖRDINATIE

Infobus Sociale rechten is een gloednieuw project van het OCMW Ukkel, uitgevoerd door de Sociale coördinatie. Het gaat om een mobiele permanentie in een camionnette dat op strategische plaatsen en uren in de gemeente zal staan om zo de bewoners te informeren over alle sociale rechten waar zij aanspraak op kunnen doen zoals het OCMW, werkloosheid, gezondheid, huisvesting, energie, opleidingen, werkgelegenheid enz.

Dit project, gesteund door de GGC, maakt deel uit van de strijd tegen het steeds maar groeiende gebrek aan het gebruik van rechten en, in het algemeen, in de preventie van armoede en sociale uitsluiting.

De samenwerking met organisaties uit Ukkel vormt het kernpunt van het project. We hebben jou dan ook nodig voor jouw expertise en kennis van het publiek. Er zijn verschillende manieren waarop jij jouw steentje kan bijdragen: de informatie doorgeven aan jouw publiek, deelnemen aan de keuze van de plekken en uren waarop de camionnette zal gaan staan, punten voorstellen die interessant zijn voor het publiek, of zelf deelnemen aan een permanentie.

Ben je geïnteresseerd in het project Infobus en wil je graag deelnemen? Wilt je meer informatie ?

Aarzel dan niet de projectleider Pierre-François Fafchamps te contacteren via e-mail op pierrefrancois.fafchamps@cpasuccle.be of per telefoon op 02 370 74 68.

HULPACTIE BIJ HET INDIENEN VAN AANVRAGEN VOOR STUDIETOELAGE 2022-2023

De studietoelage (of studiebeurs) is een geldbedrag dat wordt toegekend door de Federatie Wallonië-Brussel, met als doel studenten/ouders van studenten met lagere inkomsten te steunen om de studies in het secundair of hoger Franstalig onderwijs te financieren.

Om in aanmerking te komen, moet er tussen midden-juli en eind-oktober een aanvraag worden ingediend bij de Federatie Wallonië-Brussel, en moet de aanvrager voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de inkomsten van het huishouden, de nationaliteit, de schoolloopbaan,…

Het indienen van de aanvraag kan ingewikkeld zijn en daarom bieden verschillenden diensten en organisaties uit Ukkel van 1 augustus tot 31 oktober 2022 hulp aan ouders en studenten, naar het initiatief van de Sociale Coördinatie van het OCMW: Bambins Futés ASBL, de Cultuurcel van het OCMW van Ukkel, OCR’s (Openbare Computerruimtes) van Ukkel, de Sociale Dienst van de Gemeente Ukkel, Le Pas ASBL, Infor Jeunes Bruxelles, Maison des étudiantes – Defré, Odyssée ASBL, PCS Merlo, PCS Melkriek, PCS Homborch, Maison des Jeunes l’Antirides.

→ Meer informatie: http://coordinationsociale.cpasuccle.be/category/allocations-etudes/

Wil je de affiches en de informatiebrochure ontvangen om deze te verspreiden bij jouw publiek? Aarzel dan niet om het ons per mail te vragen!

GRATIS INFOSESSIES OVER SCHULDPREVENTIE

De Dienst Schuldbemiddeling en -Preventie van het OCMW van Ukkel organiseert gratis infosessies in groep over schuldpreventie.

In de maand juli worden ze op de volgende data gehouden:

 • Op vrijdag 22 juli 2022 van 13u tot 15u: een sessie over de tijdslijn van een schuld, die de deelnemers samen stap na stap zullen opbouwen samen met de verschillende sprekers.
 • Op vrijdag 29 juli 2022 van 10u tot 12u: een sessie over schuldbemiddeling en over collectieve schuldenregeling, met de voorstelling van een video en met tijd voor vragen en antwoorden.

Indien u interesse hebt om deel te nemen, kan u zich inschrijven bij de Dienst Schuldbemiddeling en -Preventie: ofwel telefonisch op 02/370.74.64 of 0496/26.04.57, ofwel per e-mail naar het adres mediation.dettes@ocmwukkel.be. Gelieve uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer mee te delen.

Omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 12 personen per groep, zullen wij uw inschrijving al dan niet bevestigen (per volgorde van inschrijving en voor zover er plaats is). Wij zullen u op dat moment ook meer praktische informatie en/of bijkomende inlichtingen bezorgen.

DE GEMEENTE UKKEL ZOEKT EEN PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE ACTIE EN SAMENHANG

De projectverantwoordelijke Sociale Actie en Samenhang zal zijn/haar functie uitoefenen binnen de dienst Sociale Actie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering, de ondersteuning en de coördinatie van de cohesieprojecten en steunt hiervoor op de beschikbare hulpmiddelen. Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling van een participatieve verenigingsdynamiek. Hij/zij ontwerpt, coördineert en voert de lokale acties uit. Hij/zij is het aanspreekpunt van het bestuur op het terrein.

Profiel: Master in een sociale richting; Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (met het oog op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) Voltijds; Onmiddellijke indiensttreding.

→ Voor meer informatie: https://vacature.uccle.be/nl/vacature/73308/charge-de-projet-cohesion-et-action-sociale-h-f–/

ZOMERSLUITING VAN DE PERMANENTIE VAN INFOR JEUNES BRUXELLES IN UKKEL

Wegens de zomervakantie zal de permanentie van Infor Jeunes Bruxelles in Ukkel gesloten zijn van maandag 4 juli 2022 tot maandag 15 augustus 2022.

In de tussentijd kan je ons vinden bij de Jeugd Informatie Ruimte (JIR), onze permanentie in Vorst aan de Brusselsesteenweg 43, 1190 Vorst, op dinsdag en woensdag van 13u30 tot 17u30 (permanenties zonder afspraak). U kan ook de openingsuren van onze andere permanenties raadplegen op deze pagina: https://ijbxl.be/nos-permanences/.

Het team Infor Jeunes Bruxelles

HET MADO SUD IS VERHUISD!

Het Mado Sud is een dienst voor hulpverlening aan jongeren. Het is een ontmoetingsplaats met een luisterend oor, een informatie-en oriëntatiepunt en biedt de juiste begeleiding voor jongeren van 11 tot 22 jaar, hun families en aanverwanten, evenals alle professionelen die zich bezighouden met jongeren. Het huis is gelegen in Sint-Gillis, maar het actiegebied van het Mado telt 7 gemeenten, waaronder Ukkel.

Je kan het multidisciplinair team vanaf nu bezoeken in het nieuwe gebouw aan Schietbaanstraat 16 in Sint-Gillis.

→ Meer infomatie over het Mado Sud: https://cpas1060.be/spip.php?article607

→ Contact

madosud@cpasstgilles.brussels

02/899.84.31

JUNI 2022

FACEBOOKPAGINA VAN HET OCMW VAN UKKEL

Het OCMW van Ukkel wil zo dicht mogelijk bij de inwoners van Ukkel staan. Daarom heeft het centrum nu een Facebookpagina om enerzijds aan bekendheid te winnen bij de bewoners, maar anderzijds ook om synergieën te ontwikkelen door het delen van informatie met andere organisaties die ten dienste staan van de bevolking. U kan vanaf vandaag al het nieuws van onze administratie volgen op Facebook. Op deze pagina vindt u alle nuttige informatie over het OCMW:

 • Presentatie en actualiteiten van de diensten;
 • Beschikbare steun;
 • Wijzigingen aan de openingsuren of de toegang tot de verschillende locaties;
 • Vacatures;
 • Updates over de renovatie van het Neckersgatdomein…

Maar ook: de nieuwsbrief van de sociale coördinatie, de agenda voor de activiteiten van de Cultuurcel, tips en tricks (energieadvies, advies voor budgetbeheer …), fiches “groenten van de maand”…

Aarzel niet om de pagina te liken en te delen!

VERGOEDING VAN EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG

Vanaf 1 januari 2022 wordt het aanbod ter vergoeding van eerstelijns psychologische zorg veranderd en versterkt. Het doel? Deze zorg beter bereikbaar maken voor het hele land door zowel de drempel naar de zorg te verlagen, als de zorg financieel toegankelijker te maken.

Eerstelijns psychologische zorg bestaat uit kortdurende en/of weinig intensieve interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welzijn, het opstellen van de balans, een oriëntering of het beginnen van een behandeling.

In de praktijk bestaat dit uit een aantal individuele sessies, of groepssessies (dit is nieuw in het aanbod). Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk (een voorschrift is niet langer noodzakelijk). Om vergoed te worden, neemt de patiënt meteen contact op met de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog, die aangesloten is bij een van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg.

→ Meer informatie: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/Paginas/eerstelijns-gespecialiseerde-psychologische-zorg-netwerk-geestelijke-gezondheidszorg.aspx; Schematisch overzicht van de interventies (in het Frans): https://www.rezone.be/images/psy_1ere_ligne_version2_bis.pdf

Lijst van geconventioneerde psychologen voor volwassenen (vanaf 15 jaar): http://www.107bru.be/nl-be/node/26

Lijst van geconventioneerde psychologen voor kinderen en jongeren (0 – 23 jaar): http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de-premiere-ligne-enfants-et-adolescents/

→ Interactieve kaart van geconventioneerde psychologen: https://www.rezone.be/ppl

INFORMATIEMIDDELEN VOOR ORIËNTATIE VAN HET CEDIEP

Wilt u het jonge Franstalige publiek helpen in hun oriëntatiekeuze? Het CEDIEP (Centre de documentation et d’information sur les études et les professions), geeft verschillende informatiemiddelen uit voor de oriëntatie:

 • Le Guide des Hautes Ecoles 2022 (de gids van hogescholen 2022) groepeert en beschrijft alle bachelors, masters en specialisaties die ingericht worden door de 19 hogescholen in Franstalig België, erkend door de Federatie Wallonië-Brussel.
 • Le Guide des Formations artistiques dans l’enseignement supérieur 2021-2022 (de gids voor artistieke opleidingen in het hoger onderwijs 2021-2022) beschrijft alle artistieke opleidingen (van het korte en lange type en specialisaties) in het artistieke vakgebied van het decreet “Landschap” van de Franstalige gemeenschap: Beeldende-, visuele- en ruimtekunst, Muziek, Theater en woordkunst, Podiumkunsten en verspreidings- en communicatietechnieken, Dans. De gids geeft ook een overzicht van alle instellingen die erkend werden door de Federatie Wallonië-Brussel (kunsthogescholen, hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs, universiteiten) die deze opleidingen inrichten.
 • Le Guide des alternatives dans l’enseignement secondaire 2020 (de gids voor alternatieven in het secundair onderwijs 2020) Sommige jongeren willen hun secundaire opleiding op een andere manier voortzetten. Deze gids beantwoordt die vraag en geeft een aantal alternatieven voor het regulier secundair onderwijs, waaronder: leercontracten, kunsthumaniora en sporthumaniora, secundair onderwijs in het buitenland, Europese en internationale scholen, gespecialiseerd secundair onderwijs, de examencommissie van de Federatie Wallonië-Brussel, …
 • Le Guide des Etudes Universitaires (de gids voor universitaire opleidingen), waarvan de nieuwste editie 2022 in juni 2022 wordt uitgegeven, brengt alle bachelors, masters en specialisaties samen die ingericht worden door de 6 universiteiten van Franstalig België, erkend door de Federatie Wallonië-Brussel.

Twee affiches in kleur in het formaat 84 x 60 cm geven in één oogopslag een overzicht van alle studiemogelijkheden.

 • Het affiche L’Envol vers l’enseignement supérieur 2020 (de start naar het hoger onderwijs 2020) geeft per sector alle opleidingen weer die ingericht worden door Franstalige hogescholen, universiteiten, kunsthogescholen en centra voor volwassenenonderwijs.
 • Het affiche Un métier… les filières qualifiantes 2020 (een beroep… kwalificerende opleidingen 2020) geeft alle opleidingen weer die ingericht worden door het voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs, evenals opleidingen die georganiseerd worden door het CEFA, het IFAPME en het EFP.

http://www.cediep.be/

→ Meer informatie: info@cediep.be

→ Voor bestellingen: compta@cediep.be

WORKSHOP GEZONDHEIDSNORMEN

In ons leven en in onze professionele omgeving worden we omringd door normen, waaronder de gezondheidsnormen. Op een onopvallende manier conditioneren zij de manier waarop wij de maatschappij zien en hoe wij hierin handelen en ons gedragen. Tegenover het gewicht hiervan is het zeker handig om ze te herkennen, ze in vraag te trekken en ze te nuanceren of erover te discussiëren.  

Dankzij de expertise van Question Santé wordt deze workshop op een actieve manier georganiseerd, met de bottom-upmethode en door er in een gemoedelijke sfeer een aantal uit te werken. Waarom kijken we niet eens naar het vraagstuk over gewicht, over fatshaming en over mentale gezondheid?

Voor wie?

Deze gratis themaochtend is bestemd voor professionals en vrijwilligers in de voedselhulpsector (sociale restaurants, diensten voor het verdelen van voedselpakketten, sociale kruideniers) die geïnteresseerd zijn in het thema gezondheidsnormen.

Wanneer?

23 juni 2022, van 9u30 tot 12u30

Waar?

Volksuniversiteit Anderlecht 

Lambert Crickxstraat 19, 1070 Anderlecht

Polyvalente zaal

Inschrijving?

De inschrijving is volledig gratis, maar wel verplicht via dit inschrijvingsformulier

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Flavie Leclair (FDSS – Voedselhulp): flavie.leclair@fdss.be

KENNIS VERGROTEN OP HET GEBIED VAN ENERGIE MET HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM SOCIALENERGIE

SocialEnergie is een regionaal centrum voor ondersteuning van eerstelijnswerkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het centrum informeert en ondersteunt de werkers over vraagstukken rondom energie- en waterarmoede.

Wegens wettelijke verplichtingen of de groeiende vraag van hulpaanvragen staan eerstelijnswerkers vooraan op het gebied van rechten, toegang en het beheer van energie en water van het publiek dat zij ontmoeten.

Dit is echter een breed en complex onderwerp en de eerstelijnswerkers zijn hier nog vrij weinig van op de hoogte. Het is dus van essentieel belang om hen de noodzakelijke tools aan te reiken voor een volledige, relevante en efficiënte opvolging op het vlak van energie en water. En dat is op dit vlak dat het FdSS-FdSSB wil tussenkomen, via het project van het ondersteuningscentrum SocialEnergie.

https://www.socialenergie.be/nl/

→ Opleidingscatalogus: https://www.socialenergie.be/nl/opleiding/

→ Toolbox: https://www.socialenergie.be/nl/toolbox/

OPENING VAN DE LUDOTHEEK LE PHARE

Op 11 juni opent de ludotheek van de bibliotheek-mediatheek Le Phare zijn deuren!

Le Phare nodigt u uit voor de inhuldiging van deze dienst, waar groot en klein ter plaatse kan komen spelen en nieuwe speelgoed en spellen kan testen, ontdekken en lenen. Voor deze gelegenheid wordt een wedstrijd georganiseerd waarmee je het spel Spokentrap (spel voor kinderen vanaf 4 jaar), of het spel Kingdomino (gezelschapsspel vanaf 8 jaar) kan winnen.

→ Info en inschrijvingen: 02 374 04 43 of ludotheque@uccle.brussels

Vanaf 11/06 is de ludotheek geopend op:

 • woensdag van 14 tot 18 uur
 • zaterdag van 14 tot 17 uur

HET MMUC WERFT EEN HUISARTS AAN EN ORGANISEERT RAADPLEGINGEN OVER VOEDING

 1. Zoeken naar een huisarts

Het Maison Médicale Uccle Centre, medisch centrum met meer dan 2 200 patiënten en een pluridisciplinair team, is op zoek naar een huisarts om het team aan te vullen.

Datum indiensttreding: per direct

Statuut: loontrekkende (mogelijk zelfstandige)

→ Contact en meer info:

https://www.mmuc.be/fr/offres-d-emplois-de-medecin–ou-autres-praticiens-de-sante

CV + motiveringsbrief: postuler@mmuc.be

Tel. 0475/833.726

Maison Médicale Uccle-Centre

Alsembergsesteenweg 855 te 1180 Ukkel

 • Raadpleging voeding

Raadplegingen over voeding toegankelijk voor iedereen (inschrijving of reeds patiënt zijn van het MMUC is geen vereiste) met een voedingsdeskundige, op afspraak op dinsdagen tussen 13.30 en 19.00 uur:

 • Herbalancering van de voeding
 • Coaching en opvolging
 • Aangepaste voedingsadvies

→ Meer info: https://www.mmuc.be/fr/consultations-de-nutrition-personnalisee-98

→ Contact : 02 331 51 64

MEI 2022

De Praktische Gids van het OCMW, nu beschikbaar in het Oekraïens

Het OCMW van Ukkel wil de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk onthalen. Daarom werd de Praktische Gids van het OCMW, de informatiebrochure over het OCMW van Ukkel, in het Oekraïens vertaald.

Het doel van de Praktische Gids is om de bevolking duidelijk en concreet wegwijs te maken over hun rechten en de manier waarop zij er toegang tot kunnen krijgen: Wat zijn de steunmaatregelen van het OCMW van Ukkel? Hoe hulp  vragen? Wat zijn de voorwaarden? Tot wie richten de diensten zich? Hoe de diensten contacteren en wanneer?

De Praktische Gids bestaat in het Oekraïens, Frans en Nederlands, maar er is eveneens een samenvattende flyer (in het Frans, Nederlands, Engels, Oekraïens, Arabisch, Portugees en Spaans) die u hier kan vinden: http://cpasuccle.be/nl/de-praktische-gids-van-het-ocmw/

HET PROJECT ARTEMIS VAN DE CEL CULTUUR – EMPOWERMENT VAN VROUWEN DOOR CULTUUR

Sedert februari organiseert de Cel Cultuur van het OCMW van Ukkel het project ARTEMIS.

Er worden bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van ontbijten die open staan voor alle vrouwen die steun ontvangen van het OCMW van Ukkel. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen vrouwen even tot rust komen, mensen leren kennen, onderling uitwisselen en laten weten wat ze nodig hebben.

Een van de belangrijkste doelen van het project Artemis is het samenstellen van een cultureel vrouwencomité met de steun van de vzw Artikel 27.

Op basis van de vragen van het vrouwencomité organiseert de Cel Cultuur ontmoetingen met deskundigen, uitwisseling van kennis en vaardigheden, en activiteiten en culturele uitstappen.

Behalve wat we zien op het terrein, stellen we vast dat 76,5% van de individuele steunaanvragen aan de Cel Cultuur van vrouwen komen. Het ARTEMIS-project biedt een uitweg voor vrouwen die vaak alleenstaande moeders zijn en er nood hebben om uit hun isolement te treden, opnieuw een plaats te vinden en nieuwe kansen in de samenleving te grijpen.

OPROEP I MUZIEK VOOR IEDEREEN!

Ben je een vzw of instituut met een sociaal of maatschappelijk doel in Ukkel?

Heb je interesse om gratis een muzikant (solist of in groep) bij jullie uit te nodigen?

Dan is nu je kans!

De Dienst Cultuur deed in het kader van het Muziekfeest een oproep naar lokale muzikanten. En met succes, want tal van lokale muzikanten stuurden ons hun kandidatuur. Een aantal hiervan treden op in de Ukkelse wijken op 17 juni. Maar omdat muziek voor iedereen is kunnen jullie hier ook van meegenieten!

Wij voorzien de muzikanten, jullie de locatie (binnen of buiten) en indien nodig toegang tot elektriciteit.

Interesse om jouw publiek tussen 16 en 21 juni muzikaal te verrassen? Neem dan zo snel als mogelijk – idealiter voor 22 mei – contact op met jvandenbulcke@uccle.brussels of 02/ 605 15 33 (de plaatsen zijn beperkt).

PARTICIPATIEF BUDGET 2022: PROJECTOPROEP VAN 4 APRIL TOT 3 JUNI EN INFOSESSIES!

Heeft u goesting en ideeën voor uw wijk of uw gemeente, zoals de openbare ruimte inrichten, voorzieningen aanleggen of een speelpleintje,…?

Het Participatief Budget is er voor u. Om een project in te dienen dat (al dan niet) geselecteerd wordt door de bewoners van Ukkel, volstaat het om een groep van 3 burgers van minimum 14 jaar te vormen OF een vzw, een feitelijke vereniging, een sociale economie-onderneming met zetel in Ukkel. Als u een project in 2020 hebt ingediend dat niet werd geselecteerd, is dit een kans om het opnieuw te proberen! De drie geselecteerde projecten zijn in uitvoering of in voorbereiding.

De projecten kunnen ingediend worden van 4 april tot 3 juni 2022 via het participatieve online-platform https://uccle.monopinion.belgium.be/ (inloggen werd vereenvoudigd, authentificatie kan nu via een e-mailadres) of via het formulier (beschikbaar op het platform en op www.ukkel.be) terug te sturen per e-mail naar het adres participationcitoyenne@uccle.brussels of in een van de stembussen in het administratief centrum van Ukkel, in het  Cultureel Centrum van Ukkel en de gemeentelijke bibliotheken. Na een haalbaarheidsstudie door de gemeentediensten kunnen de inwoners van Ukkel in oktober 2022 stemmen voor de projecten die in aanmerking komen. De Gemeente voert de projecten die de meeste stemmen krijgen binnen de 2 jaar uit.

Wilt u meer informatie over de procedure? Heeft u hulp nodig om een project uit te werken of om het indieningsformulier in te vullen? Kom ons opzoeken op een van de 3 stands / infosessies georganiseerd in mei:

– Op zaterdag 7 mei van 10u tot 13u (tegenover de ingang van de winkelgalerij Bascule);

– Op maandag 16 mei van 10u tot 13u (markt van Sint-Job)

– Op zondag 22 mei van 11u tot 16u (Homborch-feest – eeuwfeest tuinwijken);

Op aanvraag kan de dienst Burgerparticipatie tijdens de week zich eveneens verplaatsen naar de wijken om de bewoners te ontmoeten.

Info:

participationcitoyenne@uccle.brussels  – https://uccle.monopinion.belgium.be

INFOR JEUNES BRUXELLES ORGANISEERT ‘COUP DE BOOST’ VOOR 18-21 JARIGEN

Infor Jeunes Brussel organiseert COUP DE BOOST, een programma van 9 weken voor jongeren tussen 18 en 21 jaar die zich vragen stellen over hun projecten voor het komende jaar!

Voorwaarden: De jongeren moeten in Brussel wonen, zijn tussen 18 en 21 jaar (met een flexibiliteit tot 17 jaar) en zijn schoolafhakers (dit wil zeggen:  ingeschreven in het secundair onderwijs maar met minstens 20 halve dagen afwezigheid, of niet ingeschreven, uit het zicht verloren, NEET)

Het programma, dat op 3 mei is begonnen en op 30 juni afloopt, is volledig gratis en omvat:

·         Workshops voor het opfrissen van de basis;

·         Workshops rond heroriëntatie met beroepskeuze-adviseurs;

·         Ontdekken van beroepen;

·         Culturele en sportieve activiteiten;

·         Vorming voor de creatie van een website

Na het programma begeleidt ons team de jongeren bij hun stappen en vragen totdat zij de school, de optie of het project dat bij hen past hebben opgestart.

Voor meer informatie, contacteer Noemy: 0460/94.66.10

VORMING: VAN SCHOOLAFHAKEN TOT SCHOOLINHAKEN

U bent leerkracht, therapeut, psycholoog, sociaal assistent, PMS-medewerker, opvoeder, enz. en u wordt regelmatig geconfronteerd met jongeren die afhaken. Misschien weet u vaak niet precies hoe u ze opnieuw kan laten inhaken en laten terugkeren naar hun school of opleiding.

Sinds vele jaren helpt de vzw Odyssee jongeren weer op de rails te komen en  hun toekomst in handen te nemen, ongeacht hun afkomst, sociale status, enz. Daarom stellen wij een driedaagse opleiding voor waarin wij onze kennis van de begeleiding van deze jongeren met u delen. Na afloop van de opleiding zal u zich beter toegerust voelen om met deze probleemjongeren om te gaan en om aan hun herstel mee te werken.

Data en plaats van de opleiding : 13, 17 en 31 mei 2022 van 09.30 tot 16.30 u in de Dekenijstraat 96 te 1180 Brussel.

Voor meer inlichtingen, neemt contact op met de vzw Odyssee:

0476/26.19.98

direction@odysseeasbl.be

www.odysseeasbl.be

GENDERNEUTRALE OPVOEDING – WORKSHOP EN LEZING

In de maand mei organiseert de Christelijke Mutualiteit (CM) twee activiteiten voor ouders rond gender in de opvoeding van kinderen:

·         Een workshop voor een meer bewuste opvoeding op zaterdag 7 mei van 10u tot 12u in de Pianofabriek (Fortstraat 35 te 1060 Sint-Gillis)

Wilt u leren hoe u stereotypen in de omgeving van uw kind, vooral in hun boeken en speelgoed, kunt ontcijferen en bestrijden? Kom in deze workshop genderrepresentatie en de beperkende invloed van genderstereotypen op kinderen bevragen.

·         Een online lezing: “Zijn tekenfilms seksistisch?” op donderdag 19 mei van 20u tot 21u30 online

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe het zit met genderrepresentatie in de favoriete tekenfilm van uw kind? Wat is het effect van deze stereotypes op de constructie van het zelfbeeld? Kom het ontdekken in deze lezing en keer terug met adviezen en aanbevelingen van Laetitia Vignaud.

Info en inschrijving: https://www.mc.be/bruxelles/activites

DE OEKRAÏENSE CRISIS: INFOSESSIES OVER HET ZIEKENFONDS EN DE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG

Het RIZIV heeft besloten Oekraïense vluchtelingen die tijdelijke bescherming (volwassenen en kinderen) krijgen recht te geven op terugbetaling van de gezondheidszorg via het ziekenfonds. Om Oekraïense vluchtelingen zo volledig mogelijk te informeren over hun recht op gezondheidszorg en, voor wie dat wil, om hun inschrijving te vergemakkelijken zodat ze zo snel mogelijk gedekt zijn, organiseert de Christelijke Mutualiteit (CM) drie infosessies in het Oekraïens voor vluchtelingen, begeleiders of gastgezinnen:

• Op woensdag 27 april om 17.00 u

• Op woensdag 11 mei om 15.00 u

• Op dinsdag 24 mei om 15.00 u

Adres: Agentschap Christelijke Mutualiteit – Emile Bockstaellaan 183 – 1020 Laken

U moet een attest van tijdelijke bescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken OF een bewijs van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken (document dat wordt gegeven in afwachting van het attest van tijdelijke bescherming) meebrengen.

Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via het onlineformulier https://fd15.formdesk.com/cm/sessions_information_Ukraine

Voor meer info:

Pascale Vanderputten | MC

Pascale.Vanderputten@mc.be

0471 97 18 55

DE ACTIVITEITENGIDS REZONE

De vereniging Rezone zet een project op genaamd de Activiteitengids Rezone. Dit is een gratis onlinetool met een lijst van groeps- en dagactiviteiten in het zuiden van Brussel. Het belang van deze gids is een zo ruim mogelijke verspreiding van de activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, met het oog op de bestrijding van isolement en de vernieuwing van de sociale banden. Als u op regelmatige basis een activiteit organiseert, kunt u die dan opnemen in deze agenda? Dit duurt niet langer dan 2 minuten (beloofd!)

Hier is de link: https://www.rezone.be/gra

Voel u vrij om deze informatie te verspreiden!

APRIL 2022

#OORLOG IN OEKRAÏNE: TELLING  VAN  STEUNACTIES AAN OEKRAÏNERS

Tegenover de humanitaire ramp ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, willen velen van jullie steun betuigen via verenigingen of collectieven. De sociale cohesie van de Gemeente werd reeds gecontacteerd door verschillende verenigingen, en er zijn al verschillende acties ondernomen.

De Gemeente Ukkel wil de mensen die in Ukkel toekomen efficiënt oriënteren en steunen, en daarom is het nodig om de acties die op ons grondgebied worden ondernomen te identificeren.

Als jij een actie in Ukkel organiseert of gaat organiseren, gelieve deze fiche in te vullen : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdezvAYcEJ1x22Vlg4fzyusJ86etD00J_zohPjXHC_CfGAFGQ/viewform?usp=sf_link

Verspreid deze mail ook via je netwerk. Dank voor je hulp en voor je blijk van solidariteit!

Voor meer info kan je contact opnemen met Mehdi MEBARKI – Coördinator Sociale cohesie/Gemeenschapsleven, via telefoon 02 348 68 20 of per mail naar mmebarki@uccle.brussels

ONTDEK DE VZW BRAS DESSUS BRAS DESSOUS

Bras dessus Bras dessous is een vereniging die werkt aan het opbouwen van een solidair buurtleven. Het doel van de vzw is dat men harmonieus thuis oud kan worden. Ze brengt personen van 60 jaar en ouder die thuis wonen en zich eenzaam voelen, in contact met jongere buren die wat tijd met hen willen doorbrengen. Dit solidaire buurtleven wil daarmee het isolement van de ouderen verkleinen, een intergenerationele band creëren, ervoor zorgen dat men thuis harmonieus kan oud worden en een nieuwe manier van leven in de wijk aandragen. De vzw Bras dessus Bras dessous is ook aanwezig in de Gemeentes Vorst en Anderlecht in het Brussels Gewest… net als in verschillende andere gemeentes van Waals Brabant.

Voor meer info kan je contact opnemen met Marianne op 0488 43 38 87.

www.brasdessusbrasdessous.be

OPEN FREE GO ZOEKT EEN NIEUW LOKAAL

Open Free Go was tot hiertoe in het oude station van Ukkel Kalevoet gevestigd, maar moet verhuizen als gevolg van de verkoop van het gebouw.

Open Free Go in Ukkel is een solidaire frigo met twee doelstellingen: 

– Strijden tegen voedselverspilling door particulieren en professionals te vragen hun nog consumeerbare voedseloverschotten te komen brengen (mits naleving van bepaalde regels).

– Behoeftige personen toegang verschaffen tot hoogwaardig voedsel, gratis en voor iedereen, zelfs in moeilijke tijden.

Het gezochte lokaal zou de volgende eigenschappen moeten hebben:

 • Gelijkvloers gemakkelijk toegankelijk voor laden en lossen, met een oppervlakte van minimaal 300 m² (om er de koelkamer, de vriezers en de koelkasten in te plaatsen), bij voorkeur verwarmd
 • Maximum € 1500 huurgeld, kosten inbegrepen
 • Bij voorkeur gelegen in Ukkel, idealiter in de wijk van Ukkel Kalevoet
 • Mogelijkheid om een palletwagen door de voordeur te rijden

Ken jij een lokaal dat aan deze beschrijving beantwoordt? Contacteer dan Sandra Wauquaire per telefoon op 0478 942 742 of per mail op sandra.wauquaire@gmail.com

Aarzel niet de informatie te verspreiden!

FEEST IN HOMBORCH 2022 – ZONDAG 22 MEI 2022

De inwoners van Homborch nemen bezit van hun straten voor het jaarlijkse wijkfeest. Een jaarlijkse afspraak waar u niet omheen kunt om kennis te maken met de buurtbewoners, maar ook om de schilderachtige charme van het Gelaarsde Katplein en zijn nabijgelegen straten te ontdekken.

Dit jaar is Italië de rode draad van het feest. Het thema heeft verschillende partners geïnspireerd die hun fantasie en creativiteit de vrije loop laten. Op het programma:

De jongeren van de vzw Le Pas en van de wijk, die zich opnieuw mobiliseren voor alle logistieke aspecten, bieden Italiaanse gastronomie aan, creatieve workshops, het maken van Venetiaanse maskers en van piñata’s, en reusachtige spelen ★ Stand van de vzw Bras dessus Bras dessous om intergenerationele banden te bevorderen ★ Stand van de Sociale cohesie van de Gemeente, waar inwoners zich kunnen uitdrukken via korte filmpjes ★ Stand van het nieuwe Medische Huis dat zich begin mei in Homborch vestigt ★ Verschillende creatieve activiteiten die georganiseerd worden door het Maison des Jeunes l’Antiride ★ Optredens van de clowns Filipo en Sergio ★ Inleiding in jongleren ★ Optredens van het Commedia dell’ Arte ★ Sprookjes met de marionet Pinokkio ★ Fanfare Prinkères en parade met de Scouts d’Honneur ★ Line Dance-dansers ★ Bezoek aan de wijk met de Geschied- en Heemkundige Kring ★ Ukkelse eerstehulpdiensten (ACS)

Voor meer info kan je Natali Martin contacteren per telefoon op 02 348 68 17 of per e-mail nmartin@uccle.brussels

https://www.uccle.be/nl/ontdekken-en-uitgaan/jeugd-beweging/activiteiten-voor-de-jeugd/homborch-viert-feest

MOVE 1180: VERHUIZING VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN UKKEL

Van vrijdag 25 februari tot vrijdag 25 maart betrekken de gemeentediensten het nieuwe bestuur gelegen in de Stallestraat 77. Het volledig gerenoveerde gebouw van 15.000 m2 brengt er alle diensten onder één dak, met respect voor het patrimonium en voor het milieu.

Dankzij deze centralisatie kunnen met name de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers worden verbeterd, schaalvergrotingen worden doorgevoerd op verschillende niveaus (energieverbruik, integratie van nieuwe technologieën…), synergieën tussen verschillende gemeentediensten worden bevorderd, arbeidsomstandigheden van het personeel worden verbeterd

Voor meer info: https://www.uccle.be/nl/actualites/demenagement-de-ladministration-vers-le-nouveau-centre-administratif

BOEK ARMOEDE EN JUSTITIE IN BELGIË

Het boek is het resultaat van de samenwerking van de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Justitie en academici en deskundigen op het terrein. Het analyseert en beschrijft de toegangsmogelijkheden tot justitie voor personen in precaire omstandigheden, en brengt de standpunten samen van deskundigen uit de academische wereld en professionals uit de sociale en de juridische sector. In acht hoofdstukken wordt een brede waaier aan onderwerpen behandeld: eerste- en tweedelijnsrechtsbijstand, alternatieve geschillenbeslechting, collectieve belangenbehartiging, de relatie tussen deurwaarders en precaire gezinnen en de sociale rol van de arbeidsrechtbanken. Het boek biedt concrete pistes om de toegang tot justitie voor de mensen in armoede te verbeteren.

https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/boek-armoede-en-justitie-belgie

PROJECT SOUNDS FOR THE SOUL

De impact van de huidige pandemie op het leven en het welzijn van burgers is enorm. Kunst is via klassieke muziek meer dan ooit noodzakelijk om mensen perspectief, hoop en troost te geven. Het project “Sounds for the Soul” zag het levenslicht om klassieke muziek op een persoonlijke manier, één-op-één, aan te bieden aan personen die een moeilijke periode doormaken.

Voor wie?

Iedereen die een probleem heeft die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de gezondheidscrisis (eenzaamheid, professionele problemen, scheidingen, verlies van een dierbare, liefdesverdriet, slaapgebrek, moeite met examens, ziekte…). Er zijn geen criteria waar het probleem aan moet voldoen om geaccepteerd te worden. Voor particulieren, maar ook voor sociale verenigingen (hun personeelsleden of hun begunstigden: centra voor sociale steun, OCMW’s, rusthuizen, gevangenissen, gemeenschapscentra…) die het project aan een moeilijker te bereiken publiek kunnen bekendmaken.

Hoe werkt het?

Je kan contact opnemen met ons team van professionals dat de vragen bestudeert, en contact opneemt met de (tussen)persoon van de sociale partner. Nadat de vraag geanalyseerd is, komt een professionele musicus van het netwerk DAS HAUS naar de woning van de persoon om naar zijn probleem te luisteren. Hij/zij kiest, geïnspireerd op de ontmoeting, een muziekstuk uit als antwoord op het probleem, en speelt het live.

Voor meer info:

https://www.soundsforthesoul.org/

 contact@soundsforthesoul.org

+32 486 79 22 85