APRIL 2022

#OORLOG IN OEKRAÏNE: TELLING  VAN  STEUNACTIES AAN OEKRAÏNERS

Tegenover de humanitaire ramp ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, willen velen van jullie steun betuigen via verenigingen of collectieven. De sociale cohesie van de Gemeente werd reeds gecontacteerd door verschillende verenigingen, en er zijn al verschillende acties ondernomen.

De Gemeente Ukkel wil de mensen die in Ukkel toekomen efficiënt oriënteren en steunen, en daarom is het nodig om de acties die op ons grondgebied worden ondernomen te identificeren.

Als jij een actie in Ukkel organiseert of gaat organiseren, gelieve deze fiche in te vullen : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdezvAYcEJ1x22Vlg4fzyusJ86etD00J_zohPjXHC_CfGAFGQ/viewform?usp=sf_link

Verspreid deze mail ook via je netwerk. Dank voor je hulp en voor je blijk van solidariteit!

Voor meer info kan je contact opnemen met Mehdi MEBARKI – Coördinator Sociale cohesie/Gemeenschapsleven, via telefoon 02 348 68 20 of per mail naar mmebarki@uccle.brussels

ONTDEK DE VZW BRAS DESSUS BRAS DESSOUS

Bras dessus Bras dessous is een vereniging die werkt aan het opbouwen van een solidair buurtleven. Het doel van de vzw is dat men harmonieus thuis oud kan worden. Ze brengt personen van 60 jaar en ouder die thuis wonen en zich eenzaam voelen, in contact met jongere buren die wat tijd met hen willen doorbrengen. Dit solidaire buurtleven wil daarmee het isolement van de ouderen verkleinen, een intergenerationele band creëren, ervoor zorgen dat men thuis harmonieus kan oud worden en een nieuwe manier van leven in de wijk aandragen. De vzw Bras dessus Bras dessous is ook aanwezig in de Gemeentes Vorst en Anderlecht in het Brussels Gewest… net als in verschillende andere gemeentes van Waals Brabant.

Voor meer info kan je contact opnemen met Marianne op 0488 43 38 87.

www.brasdessusbrasdessous.be

OPEN FREE GO ZOEKT EEN NIEUW LOKAAL

Open Free Go was tot hiertoe in het oude station van Ukkel Kalevoet gevestigd, maar moet verhuizen als gevolg van de verkoop van het gebouw.

Open Free Go in Ukkel is een solidaire frigo met twee doelstellingen: 

– Strijden tegen voedselverspilling door particulieren en professionals te vragen hun nog consumeerbare voedseloverschotten te komen brengen (mits naleving van bepaalde regels).

– Behoeftige personen toegang verschaffen tot hoogwaardig voedsel, gratis en voor iedereen, zelfs in moeilijke tijden.

Het gezochte lokaal zou de volgende eigenschappen moeten hebben:

  • Gelijkvloers gemakkelijk toegankelijk voor laden en lossen, met een oppervlakte van minimaal 300 m² (om er de koelkamer, de vriezers en de koelkasten in te plaatsen), bij voorkeur verwarmd
  • Maximum € 1500 huurgeld, kosten inbegrepen
  • Bij voorkeur gelegen in Ukkel, idealiter in de wijk van Ukkel Kalevoet
  • Mogelijkheid om een palletwagen door de voordeur te rijden

Ken jij een lokaal dat aan deze beschrijving beantwoordt? Contacteer dan Sandra Wauquaire per telefoon op 0478 942 742 of per mail op sandra.wauquaire@gmail.com

Aarzel niet de informatie te verspreiden!

FEEST IN HOMBORCH 2022 – ZONDAG 22 MEI 2022

De inwoners van Homborch nemen bezit van hun straten voor het jaarlijkse wijkfeest. Een jaarlijkse afspraak waar u niet omheen kunt om kennis te maken met de buurtbewoners, maar ook om de schilderachtige charme van het Gelaarsde Katplein en zijn nabijgelegen straten te ontdekken.

Dit jaar is Italië de rode draad van het feest. Het thema heeft verschillende partners geïnspireerd die hun fantasie en creativiteit de vrije loop laten. Op het programma:

De jongeren van de vzw Le Pas en van de wijk, die zich opnieuw mobiliseren voor alle logistieke aspecten, bieden Italiaanse gastronomie aan, creatieve workshops, het maken van Venetiaanse maskers en van piñata’s, en reusachtige spelen ★ Stand van de vzw Bras dessus Bras dessous om intergenerationele banden te bevorderen ★ Stand van de Sociale cohesie van de Gemeente, waar inwoners zich kunnen uitdrukken via korte filmpjes ★ Stand van het nieuwe Medische Huis dat zich begin mei in Homborch vestigt ★ Verschillende creatieve activiteiten die georganiseerd worden door het Maison des Jeunes l’Antiride ★ Optredens van de clowns Filipo en Sergio ★ Inleiding in jongleren ★ Optredens van het Commedia dell’ Arte ★ Sprookjes met de marionet Pinokkio ★ Fanfare Prinkères en parade met de Scouts d’Honneur ★ Line Dance-dansers ★ Bezoek aan de wijk met de Geschied- en Heemkundige Kring ★ Ukkelse eerstehulpdiensten (ACS)

Voor meer info kan je Natali Martin contacteren per telefoon op 02 348 68 17 of per e-mail nmartin@uccle.brussels

https://www.uccle.be/nl/ontdekken-en-uitgaan/jeugd-beweging/activiteiten-voor-de-jeugd/homborch-viert-feest

MOVE 1180: VERHUIZING VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN UKKEL

Van vrijdag 25 februari tot vrijdag 25 maart betrekken de gemeentediensten het nieuwe bestuur gelegen in de Stallestraat 77. Het volledig gerenoveerde gebouw van 15.000 m2 brengt er alle diensten onder één dak, met respect voor het patrimonium en voor het milieu.

Dankzij deze centralisatie kunnen met name de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers worden verbeterd, schaalvergrotingen worden doorgevoerd op verschillende niveaus (energieverbruik, integratie van nieuwe technologieën…), synergieën tussen verschillende gemeentediensten worden bevorderd, arbeidsomstandigheden van het personeel worden verbeterd

Voor meer info: https://www.uccle.be/nl/actualites/demenagement-de-ladministration-vers-le-nouveau-centre-administratif

BOEK ARMOEDE EN JUSTITIE IN BELGIË

Het boek is het resultaat van de samenwerking van de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Justitie en academici en deskundigen op het terrein. Het analyseert en beschrijft de toegangsmogelijkheden tot justitie voor personen in precaire omstandigheden, en brengt de standpunten samen van deskundigen uit de academische wereld en professionals uit de sociale en de juridische sector. In acht hoofdstukken wordt een brede waaier aan onderwerpen behandeld: eerste- en tweedelijnsrechtsbijstand, alternatieve geschillenbeslechting, collectieve belangenbehartiging, de relatie tussen deurwaarders en precaire gezinnen en de sociale rol van de arbeidsrechtbanken. Het boek biedt concrete pistes om de toegang tot justitie voor de mensen in armoede te verbeteren.

https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/boek-armoede-en-justitie-belgie

PROJECT SOUNDS FOR THE SOUL

De impact van de huidige pandemie op het leven en het welzijn van burgers is enorm. Kunst is via klassieke muziek meer dan ooit noodzakelijk om mensen perspectief, hoop en troost te geven. Het project “Sounds for the Soul” zag het levenslicht om klassieke muziek op een persoonlijke manier, één-op-één, aan te bieden aan personen die een moeilijke periode doormaken.

Voor wie?

Iedereen die een probleem heeft die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de gezondheidscrisis (eenzaamheid, professionele problemen, scheidingen, verlies van een dierbare, liefdesverdriet, slaapgebrek, moeite met examens, ziekte…). Er zijn geen criteria waar het probleem aan moet voldoen om geaccepteerd te worden. Voor particulieren, maar ook voor sociale verenigingen (hun personeelsleden of hun begunstigden: centra voor sociale steun, OCMW’s, rusthuizen, gevangenissen, gemeenschapscentra…) die het project aan een moeilijker te bereiken publiek kunnen bekendmaken.

Hoe werkt het?

Je kan contact opnemen met ons team van professionals dat de vragen bestudeert, en contact opneemt met de (tussen)persoon van de sociale partner. Nadat de vraag geanalyseerd is, komt een professionele musicus van het netwerk DAS HAUS naar de woning van de persoon om naar zijn probleem te luisteren. Hij/zij kiest, geïnspireerd op de ontmoeting, een muziekstuk uit als antwoord op het probleem, en speelt het live.

Voor meer info:

https://www.soundsforthesoul.org/

 contact@soundsforthesoul.org

+32 486 79 22 85