JULY 2022

PROJECT INFOBUS SOCIALE RECHTEN VAN DE SOCIALE COÖRDINATIE

Infobus Sociale rechten is een gloednieuw project van het OCMW Ukkel, uitgevoerd door de Sociale coördinatie. Het gaat om een mobiele permanentie in een camionnette dat op strategische plaatsen en uren in de gemeente zal staan om zo de bewoners te informeren over alle sociale rechten waar zij aanspraak op kunnen doen zoals het OCMW, werkloosheid, gezondheid, huisvesting, energie, opleidingen, werkgelegenheid enz.

Dit project, gesteund door de GGC, maakt deel uit van de strijd tegen het steeds maar groeiende gebrek aan het gebruik van rechten en, in het algemeen, in de preventie van armoede en sociale uitsluiting.

De samenwerking met organisaties uit Ukkel vormt het kernpunt van het project. We hebben jou dan ook nodig voor jouw expertise en kennis van het publiek. Er zijn verschillende manieren waarop jij jouw steentje kan bijdragen: de informatie doorgeven aan jouw publiek, deelnemen aan de keuze van de plekken en uren waarop de camionnette zal gaan staan, punten voorstellen die interessant zijn voor het publiek, of zelf deelnemen aan een permanentie.

Ben je geïnteresseerd in het project Infobus en wil je graag deelnemen? Wilt je meer informatie ?

Aarzel dan niet de projectleider Pierre-François Fafchamps te contacteren via e-mail op pierrefrancois.fafchamps@cpasuccle.be of per telefoon op 02 370 74 68.

HULPACTIE BIJ HET INDIENEN VAN AANVRAGEN VOOR STUDIETOELAGE 2022-2023

De studietoelage (of studiebeurs) is een geldbedrag dat wordt toegekend door de Federatie Wallonië-Brussel, met als doel studenten/ouders van studenten met lagere inkomsten te steunen om de studies in het secundair of hoger Franstalig onderwijs te financieren.

Om in aanmerking te komen, moet er tussen midden-juli en eind-oktober een aanvraag worden ingediend bij de Federatie Wallonië-Brussel, en moet de aanvrager voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de inkomsten van het huishouden, de nationaliteit, de schoolloopbaan,…

Het indienen van de aanvraag kan ingewikkeld zijn en daarom bieden verschillenden diensten en organisaties uit Ukkel van 1 augustus tot 31 oktober 2022 hulp aan ouders en studenten, naar het initiatief van de Sociale Coördinatie van het OCMW: Bambins Futés ASBL, de Cultuurcel van het OCMW van Ukkel, OCR’s (Openbare Computerruimtes) van Ukkel, de Sociale Dienst van de Gemeente Ukkel, Le Pas ASBL, Infor Jeunes Bruxelles, Maison des étudiantes – Defré, Odyssée ASBL, PCS Merlo, PCS Melkriek, PCS Homborch, Maison des Jeunes l’Antirides.

→ Meer informatie: http://coordinationsociale.cpasuccle.be/category/allocations-etudes/

Wil je de affiches en de informatiebrochure ontvangen om deze te verspreiden bij jouw publiek? Aarzel dan niet om het ons per mail te vragen!

GRATIS INFOSESSIES OVER SCHULDPREVENTIE

De Dienst Schuldbemiddeling en -Preventie van het OCMW van Ukkel organiseert gratis infosessies in groep over schuldpreventie.

In de maand juli worden ze op de volgende data gehouden:

  • Op vrijdag 22 juli 2022 van 13u tot 15u: een sessie over de tijdslijn van een schuld, die de deelnemers samen stap na stap zullen opbouwen samen met de verschillende sprekers.
  • Op vrijdag 29 juli 2022 van 10u tot 12u: een sessie over schuldbemiddeling en over collectieve schuldenregeling, met de voorstelling van een video en met tijd voor vragen en antwoorden.

Indien u interesse hebt om deel te nemen, kan u zich inschrijven bij de Dienst Schuldbemiddeling en -Preventie: ofwel telefonisch op 02/370.74.64 of 0496/26.04.57, ofwel per e-mail naar het adres mediation.dettes@ocmwukkel.be. Gelieve uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer mee te delen.

Omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 12 personen per groep, zullen wij uw inschrijving al dan niet bevestigen (per volgorde van inschrijving en voor zover er plaats is). Wij zullen u op dat moment ook meer praktische informatie en/of bijkomende inlichtingen bezorgen.

DE GEMEENTE UKKEL ZOEKT EEN PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE ACTIE EN SAMENHANG

De projectverantwoordelijke Sociale Actie en Samenhang zal zijn/haar functie uitoefenen binnen de dienst Sociale Actie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering, de ondersteuning en de coördinatie van de cohesieprojecten en steunt hiervoor op de beschikbare hulpmiddelen. Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling van een participatieve verenigingsdynamiek. Hij/zij ontwerpt, coördineert en voert de lokale acties uit. Hij/zij is het aanspreekpunt van het bestuur op het terrein.

Profiel: Master in een sociale richting; Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (met het oog op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) Voltijds; Onmiddellijke indiensttreding.

→ Voor meer informatie: https://vacature.uccle.be/nl/vacature/73308/charge-de-projet-cohesion-et-action-sociale-h-f–/

ZOMERSLUITING VAN DE PERMANENTIE VAN INFOR JEUNES BRUXELLES IN UKKEL

Wegens de zomervakantie zal de permanentie van Infor Jeunes Bruxelles in Ukkel gesloten zijn van maandag 4 juli 2022 tot maandag 15 augustus 2022.

In de tussentijd kan je ons vinden bij de Jeugd Informatie Ruimte (JIR), onze permanentie in Vorst aan de Brusselsesteenweg 43, 1190 Vorst, op dinsdag en woensdag van 13u30 tot 17u30 (permanenties zonder afspraak). U kan ook de openingsuren van onze andere permanenties raadplegen op deze pagina: https://ijbxl.be/nos-permanences/.

Het team Infor Jeunes Bruxelles

HET MADO SUD IS VERHUISD!

Het Mado Sud is een dienst voor hulpverlening aan jongeren. Het is een ontmoetingsplaats met een luisterend oor, een informatie-en oriëntatiepunt en biedt de juiste begeleiding voor jongeren van 11 tot 22 jaar, hun families en aanverwanten, evenals alle professionelen die zich bezighouden met jongeren. Het huis is gelegen in Sint-Gillis, maar het actiegebied van het Mado telt 7 gemeenten, waaronder Ukkel.

Je kan het multidisciplinair team vanaf nu bezoeken in het nieuwe gebouw aan Schietbaanstraat 16 in Sint-Gillis.

→ Meer infomatie over het Mado Sud: https://cpas1060.be/spip.php?article607

→ Contact

madosud@cpasstgilles.brussels

02/899.84.31