MEI 2022

De Praktische Gids van het OCMW, nu beschikbaar in het Oekraïens

Het OCMW van Ukkel wil de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk onthalen. Daarom werd de Praktische Gids van het OCMW, de informatiebrochure over het OCMW van Ukkel, in het Oekraïens vertaald.

Het doel van de Praktische Gids is om de bevolking duidelijk en concreet wegwijs te maken over hun rechten en de manier waarop zij er toegang tot kunnen krijgen: Wat zijn de steunmaatregelen van het OCMW van Ukkel? Hoe hulp  vragen? Wat zijn de voorwaarden? Tot wie richten de diensten zich? Hoe de diensten contacteren en wanneer?

De Praktische Gids bestaat in het Oekraïens, Frans en Nederlands, maar er is eveneens een samenvattende flyer (in het Frans, Nederlands, Engels, Oekraïens, Arabisch, Portugees en Spaans) die u hier kan vinden: http://cpasuccle.be/nl/de-praktische-gids-van-het-ocmw/

HET PROJECT ARTEMIS VAN DE CEL CULTUUR – EMPOWERMENT VAN VROUWEN DOOR CULTUUR

Sedert februari organiseert de Cel Cultuur van het OCMW van Ukkel het project ARTEMIS.

Er worden bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van ontbijten die open staan voor alle vrouwen die steun ontvangen van het OCMW van Ukkel. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen vrouwen even tot rust komen, mensen leren kennen, onderling uitwisselen en laten weten wat ze nodig hebben.

Een van de belangrijkste doelen van het project Artemis is het samenstellen van een cultureel vrouwencomité met de steun van de vzw Artikel 27.

Op basis van de vragen van het vrouwencomité organiseert de Cel Cultuur ontmoetingen met deskundigen, uitwisseling van kennis en vaardigheden, en activiteiten en culturele uitstappen.

Behalve wat we zien op het terrein, stellen we vast dat 76,5% van de individuele steunaanvragen aan de Cel Cultuur van vrouwen komen. Het ARTEMIS-project biedt een uitweg voor vrouwen die vaak alleenstaande moeders zijn en er nood hebben om uit hun isolement te treden, opnieuw een plaats te vinden en nieuwe kansen in de samenleving te grijpen.

OPROEP I MUZIEK VOOR IEDEREEN!

Ben je een vzw of instituut met een sociaal of maatschappelijk doel in Ukkel?

Heb je interesse om gratis een muzikant (solist of in groep) bij jullie uit te nodigen?

Dan is nu je kans!

De Dienst Cultuur deed in het kader van het Muziekfeest een oproep naar lokale muzikanten. En met succes, want tal van lokale muzikanten stuurden ons hun kandidatuur. Een aantal hiervan treden op in de Ukkelse wijken op 17 juni. Maar omdat muziek voor iedereen is kunnen jullie hier ook van meegenieten!

Wij voorzien de muzikanten, jullie de locatie (binnen of buiten) en indien nodig toegang tot elektriciteit.

Interesse om jouw publiek tussen 16 en 21 juni muzikaal te verrassen? Neem dan zo snel als mogelijk – idealiter voor 22 mei – contact op met jvandenbulcke@uccle.brussels of 02/ 605 15 33 (de plaatsen zijn beperkt).

PARTICIPATIEF BUDGET 2022: PROJECTOPROEP VAN 4 APRIL TOT 3 JUNI EN INFOSESSIES!

Heeft u goesting en ideeën voor uw wijk of uw gemeente, zoals de openbare ruimte inrichten, voorzieningen aanleggen of een speelpleintje,…?

Het Participatief Budget is er voor u. Om een project in te dienen dat (al dan niet) geselecteerd wordt door de bewoners van Ukkel, volstaat het om een groep van 3 burgers van minimum 14 jaar te vormen OF een vzw, een feitelijke vereniging, een sociale economie-onderneming met zetel in Ukkel. Als u een project in 2020 hebt ingediend dat niet werd geselecteerd, is dit een kans om het opnieuw te proberen! De drie geselecteerde projecten zijn in uitvoering of in voorbereiding.

De projecten kunnen ingediend worden van 4 april tot 3 juni 2022 via het participatieve online-platform https://uccle.monopinion.belgium.be/ (inloggen werd vereenvoudigd, authentificatie kan nu via een e-mailadres) of via het formulier (beschikbaar op het platform en op www.ukkel.be) terug te sturen per e-mail naar het adres participationcitoyenne@uccle.brussels of in een van de stembussen in het administratief centrum van Ukkel, in het  Cultureel Centrum van Ukkel en de gemeentelijke bibliotheken. Na een haalbaarheidsstudie door de gemeentediensten kunnen de inwoners van Ukkel in oktober 2022 stemmen voor de projecten die in aanmerking komen. De Gemeente voert de projecten die de meeste stemmen krijgen binnen de 2 jaar uit.

Wilt u meer informatie over de procedure? Heeft u hulp nodig om een project uit te werken of om het indieningsformulier in te vullen? Kom ons opzoeken op een van de 3 stands / infosessies georganiseerd in mei:

– Op zaterdag 7 mei van 10u tot 13u (tegenover de ingang van de winkelgalerij Bascule);

– Op maandag 16 mei van 10u tot 13u (markt van Sint-Job)

– Op zondag 22 mei van 11u tot 16u (Homborch-feest – eeuwfeest tuinwijken);

Op aanvraag kan de dienst Burgerparticipatie tijdens de week zich eveneens verplaatsen naar de wijken om de bewoners te ontmoeten.

Info:

participationcitoyenne@uccle.brussels  – https://uccle.monopinion.belgium.be

INFOR JEUNES BRUXELLES ORGANISEERT ‘COUP DE BOOST’ VOOR 18-21 JARIGEN

Infor Jeunes Brussel organiseert COUP DE BOOST, een programma van 9 weken voor jongeren tussen 18 en 21 jaar die zich vragen stellen over hun projecten voor het komende jaar!

Voorwaarden: De jongeren moeten in Brussel wonen, zijn tussen 18 en 21 jaar (met een flexibiliteit tot 17 jaar) en zijn schoolafhakers (dit wil zeggen:  ingeschreven in het secundair onderwijs maar met minstens 20 halve dagen afwezigheid, of niet ingeschreven, uit het zicht verloren, NEET)

Het programma, dat op 3 mei is begonnen en op 30 juni afloopt, is volledig gratis en omvat:

·         Workshops voor het opfrissen van de basis;

·         Workshops rond heroriëntatie met beroepskeuze-adviseurs;

·         Ontdekken van beroepen;

·         Culturele en sportieve activiteiten;

·         Vorming voor de creatie van een website

Na het programma begeleidt ons team de jongeren bij hun stappen en vragen totdat zij de school, de optie of het project dat bij hen past hebben opgestart.

Voor meer informatie, contacteer Noemy: 0460/94.66.10

VORMING: VAN SCHOOLAFHAKEN TOT SCHOOLINHAKEN

U bent leerkracht, therapeut, psycholoog, sociaal assistent, PMS-medewerker, opvoeder, enz. en u wordt regelmatig geconfronteerd met jongeren die afhaken. Misschien weet u vaak niet precies hoe u ze opnieuw kan laten inhaken en laten terugkeren naar hun school of opleiding.

Sinds vele jaren helpt de vzw Odyssee jongeren weer op de rails te komen en  hun toekomst in handen te nemen, ongeacht hun afkomst, sociale status, enz. Daarom stellen wij een driedaagse opleiding voor waarin wij onze kennis van de begeleiding van deze jongeren met u delen. Na afloop van de opleiding zal u zich beter toegerust voelen om met deze probleemjongeren om te gaan en om aan hun herstel mee te werken.

Data en plaats van de opleiding : 13, 17 en 31 mei 2022 van 09.30 tot 16.30 u in de Dekenijstraat 96 te 1180 Brussel.

Voor meer inlichtingen, neemt contact op met de vzw Odyssee:

0476/26.19.98

direction@odysseeasbl.be

www.odysseeasbl.be

GENDERNEUTRALE OPVOEDING – WORKSHOP EN LEZING

In de maand mei organiseert de Christelijke Mutualiteit (CM) twee activiteiten voor ouders rond gender in de opvoeding van kinderen:

·         Een workshop voor een meer bewuste opvoeding op zaterdag 7 mei van 10u tot 12u in de Pianofabriek (Fortstraat 35 te 1060 Sint-Gillis)

Wilt u leren hoe u stereotypen in de omgeving van uw kind, vooral in hun boeken en speelgoed, kunt ontcijferen en bestrijden? Kom in deze workshop genderrepresentatie en de beperkende invloed van genderstereotypen op kinderen bevragen.

·         Een online lezing: “Zijn tekenfilms seksistisch?” op donderdag 19 mei van 20u tot 21u30 online

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe het zit met genderrepresentatie in de favoriete tekenfilm van uw kind? Wat is het effect van deze stereotypes op de constructie van het zelfbeeld? Kom het ontdekken in deze lezing en keer terug met adviezen en aanbevelingen van Laetitia Vignaud.

Info en inschrijving: https://www.mc.be/bruxelles/activites

DE OEKRAÏENSE CRISIS: INFOSESSIES OVER HET ZIEKENFONDS EN DE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG

Het RIZIV heeft besloten Oekraïense vluchtelingen die tijdelijke bescherming (volwassenen en kinderen) krijgen recht te geven op terugbetaling van de gezondheidszorg via het ziekenfonds. Om Oekraïense vluchtelingen zo volledig mogelijk te informeren over hun recht op gezondheidszorg en, voor wie dat wil, om hun inschrijving te vergemakkelijken zodat ze zo snel mogelijk gedekt zijn, organiseert de Christelijke Mutualiteit (CM) drie infosessies in het Oekraïens voor vluchtelingen, begeleiders of gastgezinnen:

• Op woensdag 27 april om 17.00 u

• Op woensdag 11 mei om 15.00 u

• Op dinsdag 24 mei om 15.00 u

Adres: Agentschap Christelijke Mutualiteit – Emile Bockstaellaan 183 – 1020 Laken

U moet een attest van tijdelijke bescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken OF een bewijs van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken (document dat wordt gegeven in afwachting van het attest van tijdelijke bescherming) meebrengen.

Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via het onlineformulier https://fd15.formdesk.com/cm/sessions_information_Ukraine

Voor meer info:

Pascale Vanderputten | MC

Pascale.Vanderputten@mc.be

0471 97 18 55

DE ACTIVITEITENGIDS REZONE

De vereniging Rezone zet een project op genaamd de Activiteitengids Rezone. Dit is een gratis onlinetool met een lijst van groeps- en dagactiviteiten in het zuiden van Brussel. Het belang van deze gids is een zo ruim mogelijke verspreiding van de activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, met het oog op de bestrijding van isolement en de vernieuwing van de sociale banden. Als u op regelmatige basis een activiteit organiseert, kunt u die dan opnemen in deze agenda? Dit duurt niet langer dan 2 minuten (beloofd!)

Hier is de link: https://www.rezone.be/gra

Voel u vrij om deze informatie te verspreiden!

Tags:

Comments are closed