JUNI 2022

FACEBOOKPAGINA VAN HET OCMW VAN UKKEL

Het OCMW van Ukkel wil zo dicht mogelijk bij de inwoners van Ukkel staan. Daarom heeft het centrum nu een Facebookpagina om enerzijds aan bekendheid te winnen bij de bewoners, maar anderzijds ook om synergieën te ontwikkelen door het delen van informatie met andere organisaties die ten dienste staan van de bevolking. U kan vanaf vandaag al het nieuws van onze administratie volgen op Facebook. Op deze pagina vindt u alle nuttige informatie over het OCMW:

 • Presentatie en actualiteiten van de diensten;
 • Beschikbare steun;
 • Wijzigingen aan de openingsuren of de toegang tot de verschillende locaties;
 • Vacatures;
 • Updates over de renovatie van het Neckersgatdomein…

Maar ook: de nieuwsbrief van de sociale coördinatie, de agenda voor de activiteiten van de Cultuurcel, tips en tricks (energieadvies, advies voor budgetbeheer …), fiches “groenten van de maand”…

Aarzel niet om de pagina te liken en te delen!

VERGOEDING VAN EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG

Vanaf 1 januari 2022 wordt het aanbod ter vergoeding van eerstelijns psychologische zorg veranderd en versterkt. Het doel? Deze zorg beter bereikbaar maken voor het hele land door zowel de drempel naar de zorg te verlagen, als de zorg financieel toegankelijker te maken.

Eerstelijns psychologische zorg bestaat uit kortdurende en/of weinig intensieve interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welzijn, het opstellen van de balans, een oriëntering of het beginnen van een behandeling.

In de praktijk bestaat dit uit een aantal individuele sessies, of groepssessies (dit is nieuw in het aanbod). Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk (een voorschrift is niet langer noodzakelijk). Om vergoed te worden, neemt de patiënt meteen contact op met de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog, die aangesloten is bij een van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg.

→ Meer informatie: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/Paginas/eerstelijns-gespecialiseerde-psychologische-zorg-netwerk-geestelijke-gezondheidszorg.aspx; Schematisch overzicht van de interventies (in het Frans): https://www.rezone.be/images/psy_1ere_ligne_version2_bis.pdf

Lijst van geconventioneerde psychologen voor volwassenen (vanaf 15 jaar): http://www.107bru.be/nl-be/node/26

Lijst van geconventioneerde psychologen voor kinderen en jongeren (0 – 23 jaar): http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de-premiere-ligne-enfants-et-adolescents/

→ Interactieve kaart van geconventioneerde psychologen: https://www.rezone.be/ppl

INFORMATIEMIDDELEN VOOR ORIËNTATIE VAN HET CEDIEP

Wilt u het jonge Franstalige publiek helpen in hun oriëntatiekeuze? Het CEDIEP (Centre de documentation et d’information sur les études et les professions), geeft verschillende informatiemiddelen uit voor de oriëntatie:

 • Le Guide des Hautes Ecoles 2022 (de gids van hogescholen 2022) groepeert en beschrijft alle bachelors, masters en specialisaties die ingericht worden door de 19 hogescholen in Franstalig België, erkend door de Federatie Wallonië-Brussel.
 • Le Guide des Formations artistiques dans l’enseignement supérieur 2021-2022 (de gids voor artistieke opleidingen in het hoger onderwijs 2021-2022) beschrijft alle artistieke opleidingen (van het korte en lange type en specialisaties) in het artistieke vakgebied van het decreet “Landschap” van de Franstalige gemeenschap: Beeldende-, visuele- en ruimtekunst, Muziek, Theater en woordkunst, Podiumkunsten en verspreidings- en communicatietechnieken, Dans. De gids geeft ook een overzicht van alle instellingen die erkend werden door de Federatie Wallonië-Brussel (kunsthogescholen, hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs, universiteiten) die deze opleidingen inrichten.
 • Le Guide des alternatives dans l’enseignement secondaire 2020 (de gids voor alternatieven in het secundair onderwijs 2020) Sommige jongeren willen hun secundaire opleiding op een andere manier voortzetten. Deze gids beantwoordt die vraag en geeft een aantal alternatieven voor het regulier secundair onderwijs, waaronder: leercontracten, kunsthumaniora en sporthumaniora, secundair onderwijs in het buitenland, Europese en internationale scholen, gespecialiseerd secundair onderwijs, de examencommissie van de Federatie Wallonië-Brussel, …
 • Le Guide des Etudes Universitaires (de gids voor universitaire opleidingen), waarvan de nieuwste editie 2022 in juni 2022 wordt uitgegeven, brengt alle bachelors, masters en specialisaties samen die ingericht worden door de 6 universiteiten van Franstalig België, erkend door de Federatie Wallonië-Brussel.

Twee affiches in kleur in het formaat 84 x 60 cm geven in één oogopslag een overzicht van alle studiemogelijkheden.

 • Het affiche L’Envol vers l’enseignement supérieur 2020 (de start naar het hoger onderwijs 2020) geeft per sector alle opleidingen weer die ingericht worden door Franstalige hogescholen, universiteiten, kunsthogescholen en centra voor volwassenenonderwijs.
 • Het affiche Un métier… les filières qualifiantes 2020 (een beroep… kwalificerende opleidingen 2020) geeft alle opleidingen weer die ingericht worden door het voltijds secundair technisch en beroepsonderwijs, evenals opleidingen die georganiseerd worden door het CEFA, het IFAPME en het EFP.

http://www.cediep.be/

→ Meer informatie: info@cediep.be

→ Voor bestellingen: compta@cediep.be

WORKSHOP GEZONDHEIDSNORMEN

In ons leven en in onze professionele omgeving worden we omringd door normen, waaronder de gezondheidsnormen. Op een onopvallende manier conditioneren zij de manier waarop wij de maatschappij zien en hoe wij hierin handelen en ons gedragen. Tegenover het gewicht hiervan is het zeker handig om ze te herkennen, ze in vraag te trekken en ze te nuanceren of erover te discussiëren.  

Dankzij de expertise van Question Santé wordt deze workshop op een actieve manier georganiseerd, met de bottom-upmethode en door er in een gemoedelijke sfeer een aantal uit te werken. Waarom kijken we niet eens naar het vraagstuk over gewicht, over fatshaming en over mentale gezondheid?

Voor wie?

Deze gratis themaochtend is bestemd voor professionals en vrijwilligers in de voedselhulpsector (sociale restaurants, diensten voor het verdelen van voedselpakketten, sociale kruideniers) die geïnteresseerd zijn in het thema gezondheidsnormen.

Wanneer?

23 juni 2022, van 9u30 tot 12u30

Waar?

Volksuniversiteit Anderlecht 

Lambert Crickxstraat 19, 1070 Anderlecht

Polyvalente zaal

Inschrijving?

De inschrijving is volledig gratis, maar wel verplicht via dit inschrijvingsformulier

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Flavie Leclair (FDSS – Voedselhulp): flavie.leclair@fdss.be

KENNIS VERGROTEN OP HET GEBIED VAN ENERGIE MET HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM SOCIALENERGIE

SocialEnergie is een regionaal centrum voor ondersteuning van eerstelijnswerkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het centrum informeert en ondersteunt de werkers over vraagstukken rondom energie- en waterarmoede.

Wegens wettelijke verplichtingen of de groeiende vraag van hulpaanvragen staan eerstelijnswerkers vooraan op het gebied van rechten, toegang en het beheer van energie en water van het publiek dat zij ontmoeten.

Dit is echter een breed en complex onderwerp en de eerstelijnswerkers zijn hier nog vrij weinig van op de hoogte. Het is dus van essentieel belang om hen de noodzakelijke tools aan te reiken voor een volledige, relevante en efficiënte opvolging op het vlak van energie en water. En dat is op dit vlak dat het FdSS-FdSSB wil tussenkomen, via het project van het ondersteuningscentrum SocialEnergie.

https://www.socialenergie.be/nl/

→ Opleidingscatalogus: https://www.socialenergie.be/nl/opleiding/

→ Toolbox: https://www.socialenergie.be/nl/toolbox/

OPENING VAN DE LUDOTHEEK LE PHARE

Op 11 juni opent de ludotheek van de bibliotheek-mediatheek Le Phare zijn deuren!

Le Phare nodigt u uit voor de inhuldiging van deze dienst, waar groot en klein ter plaatse kan komen spelen en nieuwe speelgoed en spellen kan testen, ontdekken en lenen. Voor deze gelegenheid wordt een wedstrijd georganiseerd waarmee je het spel Spokentrap (spel voor kinderen vanaf 4 jaar), of het spel Kingdomino (gezelschapsspel vanaf 8 jaar) kan winnen.

→ Info en inschrijvingen: 02 374 04 43 of ludotheque@uccle.brussels

Vanaf 11/06 is de ludotheek geopend op:

 • woensdag van 14 tot 18 uur
 • zaterdag van 14 tot 17 uur

HET MMUC WERFT EEN HUISARTS AAN EN ORGANISEERT RAADPLEGINGEN OVER VOEDING

 1. Zoeken naar een huisarts

Het Maison Médicale Uccle Centre, medisch centrum met meer dan 2 200 patiënten en een pluridisciplinair team, is op zoek naar een huisarts om het team aan te vullen.

Datum indiensttreding: per direct

Statuut: loontrekkende (mogelijk zelfstandige)

→ Contact en meer info:

https://www.mmuc.be/fr/offres-d-emplois-de-medecin–ou-autres-praticiens-de-sante

CV + motiveringsbrief: postuler@mmuc.be

Tel. 0475/833.726

Maison Médicale Uccle-Centre

Alsembergsesteenweg 855 te 1180 Ukkel

 • Raadpleging voeding

Raadplegingen over voeding toegankelijk voor iedereen (inschrijving of reeds patiënt zijn van het MMUC is geen vereiste) met een voedingsdeskundige, op afspraak op dinsdagen tussen 13.30 en 19.00 uur:

 • Herbalancering van de voeding
 • Coaching en opvolging
 • Aangepaste voedingsadvies

→ Meer info: https://www.mmuc.be/fr/consultations-de-nutrition-personnalisee-98

→ Contact : 02 331 51 64